Svěcení zvoničky – Městečko, červenec 2006

Zvonička na návsi, na ní je kříž, ……
Slova písničky, složené k příležitosti znovu vysvěcení zvoničky na návsi vesnice Městečko mezi Poříčím nad Sázavou a Nespeky na Benešovsku. Jednoho dne, z iniciativy místních i „přespolní náplavy“, jak se víkendovým obyvatelům občas říká, začalo pravidelné podvečerní zvonění „klekání“. Něco, co k vesnici patřilo a patří, co připomíná pomíjivost času, končící den ale stejně i nekonečný rozměr Boží přítomnosti nad poli, loukami, vesnicí i městem. Večerní, zvonečku klinkání, pokračuje písnička ……
V sobotu 28 .července v půl čtvrté odpoledne, za krásného slunečného dne posvětil zvoničku na návsi v Městečku  P. Grygiel, farář farnosti Poříčí nad Sázavou, za přítomnosti více než stovky lidí nejen z Městečka ale i Poříčí a Nespek, pod které Městečko spadá. A potom přišlo malé pohoštění, troška zpívání s kytarou a houslemi. A ani pan farář se nenechal zahanbit a zahrál a zazpíval a mnohým až vyrazil dech jak pěkně! A lidi zpívali, veselili se a vůbec se rádi měli. A pohádkový konec: kdyby nepřišla bouřka, zpívali by snad dodnes.
Dovětek. Každý den v šest hodin večer a o víkendu v poledne by měla zvonit zvonička v Městečku a připomínat nejen tu slunečnou sobotu ale především to, co je pro vesničku jako je Městečko nejdůležitější, mít se navzájem rádi….