Úvod

10. prosince….adventní setkání na náplavce v Městečku v sobotu ve tři odpoledne

Místopis

Grunt č.p. 1 – U Bartáků

(podle bádání Vladislava Mareše z Poříčí nad Sázavou)Usedlost s dnešním č.p. 1 patřila od pradávna pod pravomoc panství Konopiště. Nejstarší

Zámeček

Městečko čp. 7 (podle bádání Vladislava Mareše z Poříčí nad Sázavou) Usedlost čp. 7, původně hospodářské stavení, patřila před rokem

O Městečku

Vesnice Městečko leží na „staré“ silnici z Prahy do Benešova (č. 603) mezi obcemi Nespeky pod kterou Městečko administrativně spadá