Dětský den v Městečku

Nebyly čarodějnice, bude dětský den.

Tímto prohlášením to vše začalo, původně myšleno pro děti z ulice Na Mělách a nejbližšího okolí. Později se nám začala situace s počtem dětí trošku vymykat, a tak nezatíženi znalostí, co je to za práci, pustili jsme se do organizace dětského dne se vším všudy.

Vzhledem k tomu, že Městečko nemá pro takovouto akci žádné zázemí, bylo potřeba navozit vše – od herních atrakcí, stanů, grilů, výčepu, pytlů na odpadky, lavic, stolů atd. až po míchátka na kávu.

Toto jsme si začali uvědomovat ve středu před dnem dětí, kdy byl na rychlo svolán organizační krizový štáb, který se jednoznačně shodl jen na tom, že situace je vážná a že nás může zachránit pouze vytrvalý déšť. NEPŘIŠEL. Zato hodinu před začátkem akce přišly kroupy a lijavec, který nám spláchnul ceny a poslední zbytky optimismu. Jen co přestalo pršet, začaly se trousit, poté přicházet a nakonec valit děti. Našich nachystaných padesát medailí záhy došlo, ale v nouzi je i pivní tácek na špagátu dobrý 🙂

Na hrdinství rozhodně nebyl čas, tak i náhodný kolemjdoucí byl občas požádán, aby zaskočil jako obsluha atrakce. Díky momentu překvapení většinou souhlasil, a tak nám program na všech jedenácti stanovištích rychle utíkal. Slunko svítilo, nepršelo, pivo a limonáda tekly proudem, hamburgry mizely před očima a špekáčky vesele kapaly do ohne. Šestnáctá koncová hodina se kvapem blížila, byl tedy nejvyšší čas na zlatý hřeb programu v podání nespeckých hasičů.

Nadšené dětské publikum, které vám rozhodně nic neodpustí se postaralo o to, že horké chvilky se od pořadatelů, kteří si již pomalu oddechli, přesunuly k hasičům.

Smečka capartů nachystaná v trenýrkách těšíc se na pěnu, sledovala lítý boj hasičů s umíněnou technikou, která měla rozhodně jiné plány než produkovat oblíbený produkt v podobě hasičské pěny. Ale co, bahenní bitvu zase na každém dětském dni nemají.

Po přečtení shora uvedeného může vážený čtenář nabýt dojmu, že šlo o propadák a fiasko v jednom odpoledni najednou, ale nebylo tomu tak. Děti odcházely špinavé, zmrzlé, s medailí a hlavně nadšené a plné zážitků a přály si další dětský den. Jen to ne, přáli jsme si my všichni ostatní.

Druhý den, po odvezení několika dodávek věcí nám otrnulo a ti nejodvážnější připustili, že možná za rok, až ještě trošku zapomeneme na pořadatelská úskalí, tak to zopakujeme.

Rád bych poděkoval nespeckým hasičům, že nám věnovali svoji sobotu, Lehkým a Paulíčkům z ulice Na Mělách  za několik dní práce, Pavlu Traubovi za všemožné, Petrovi a Leoně Uhrovým za přípravu, Davidu Vostřákovi za pomoc, Loretě Golf Pyšely za ceny pro děti a všem, které jsem nezmínil a přesto se na úspěchu akce podíleli. A hlavně dětem, kterých přišlo opravdu hodně.