Kaplička na Borové Lhotě 2008

Kaplička v Borové Lhotě, vlastně jsem chtěl nejdřív napsat na Borové Lhotě ale ono to je uvnitř vsi, mezi obyvateli, kteří si uprostřed, na návsi, postavili kapličku. Ne, to není jen tak běžná věc. Chtějí to mít ve svém bydlišti hezké a jak řekla mluvčí organizátorů, paní Nádvorníková , „již za dávných časů v našich vesnicích přece stály kapličky a zdobily střed obce… Také u nás chceme mít hezkou náves a její okolí“  a dodala, „hrubá stavba je dokončená, zbývá upravit okolí a umístit sochu či plastiku sv. Prokopa, kterému má být tato kaplička zasvěcená. Jenže sehnat jí se nám ale stále nedaří a času mnoho nezbývá, protože vysvěcení kapličky připravujeme na neděli 26. října“.  
Ten den kapličku vysvětil, stejně jako před dvěma lety tu v Městečku, kněz farností v Poříčí nad Sázavou, P. Grygiel.
Ale tím by stavba neměla skončit, protože dalším krokem bude vybudování věžičky na střeše a umístění zvonku. Na obojí ale letos už nejsou prostředky a tak dostavba a zakoupení zvonku přijde na řadu až příští rok. Tak tomu lze jen tleskat a taky třeba přispět nějakou tou kačkou, protože Borová Lhota a Městečko mají k sobě hodně blízko, přestože každá z obou vesnic patří pod jiný obecní a městský úřad.  Jenže ono to není o úřadech ale o lidech, kteří mají k sobě blízko. A tak jsme se šli podívat na svěcení kapličky na Borové Lhotě
Tak především, krásně upravené okolí, místo pro kapličku ideální a tak znovu musím pochválit ty, kdo se o to postarali, kdo měli nápad a sílu a chuť něco pěkného udělat. A slavnost? Lidí dobře dvě stovky, místní, přespolní i my „lufťáci a náplavové“. Nejzajímavější ovšem byli ti „dříve narození“, kterých tam také nebylo málo. Vlastní svěcení P.Grygielem z farnosti Poříčí nad Sázavou předcházely projevy, ano, dokonce až na úrovni zástupce v Parlamentu, samozřejmě pana starosty Pyšel a hezký přehled historie  Borové Lhoty od paní Nádvorníkové. Svůj příspěvek řekl i zástupce „budovatelů“ a řekl vlastně to, o čem to všechno je: udělali jsme to pro naší vesničku, pro nás pro všechny. Mezi jednotlivými projevy zpívala skupina zpěváků z farnosti Poříčí nad Sázavou.

P1010529

Obrázek 1 z 12