Loučení s létem aneb olympiáda v Městečku

Byl to ten slavný den, kdy se z našeho Městečka stalo městečko olympijské.

Přesněji, byla to sobota čtvrtého září, kdy se proti sobě postavila družstva nadšenců z celého okolí.

Disciplíny nebyly nikterak jednoduché, což dokazovalo nasazení hasičů při záchraně soutěžících, kteří v zápalu boje spadli do Sázavy.

Soutěžilo se v následujících disciplínách. Pentaběh –  celé družstvo se postavilo na jeden pár lyží a pustilo se do zběsilého úprku do cíle, což se ne vždy obešlo bez škobrtnutí. Další disciplínou byla kličkovaná aneb slalom v žebříku – taktéž náročná disciplína na koordinaci celého družstva, vzhledem ke krátkému rozestupu slalomových branek. Následoval hasičský dvojboj – tato disciplína byla náročná jak pro družstva tak pro pořadatele vzhledem k obrovské váze sportovního náčiní, tedy voru, který byl transportován z poříčské neckiády. Úkol soutěžících spočíval  v co nejrychlejším odvázání plavidla, nalodění se celého družstva a přeručkování řeky na voru, vyskočení na protější břeh a hasičskou stříkačkou naplnit lehký plastový sud vodou, zpět na vor a na náš břeh. Vylodit se , uvázat a konec. Zde se ukázala obrovská bojovnost soutěžících, kteří neváhali nasadit své zdraví, objali sud aby nebyl proudem vody odhozen, a čelili tak obrovskému proudu ledové vody. Někteří měli rozhodování pro tento odvážný postup o něco lehčí, protože se z voru do chladných peřejí Sázavy zřítili již cestou k hasičské stříkačce.

    Poté přišlo na řadu házení míčků do nůše – tento zdánlivě lehký úkol byl ztížen účastí všech soutěžících najednou, kdy se museli především při hledání netrefených míčků orientovat podle jejich barev, což při velkém počtu míčků mimo koš dělalo situaci nepřehlednou.

      Fyzicky nenáročnou disciplínou bylo skládání slov- tato soutěž dala odpočinout svalům a potrápila intelekt soutěžících, kteří museli z předem dodaných písmen sestavit co nejvíce slov. Nejlepší jich stihli v časovém limitu devatenáct, co překvapilo i samotné rozhodčí, kteří věděli jen o šestnácti.

      Celé zápolení nám ukončilo tvz. bedničkování.  Chůze celého družstva po menších paletách na jednou  – velmi technická soutěž. Její úskalí bylo především v momentu předhození palety před sebe pro další krok tak aby paleta nebyla moc daleko ani blízko. Někteří soutěžící volili spíše husí pochod, jíní naopak šli cestou skokanů, což ale mělo vliv na velkou spotřebu sportovního nářadí.

Tak to byly naše disciplíny a teď něco o soutěžících. Družstva byla pětičlenná a představili se nám borci, případně ti menší borečci z Poříčí, Českého Šternberka, dva týmy z Nespek a samozřejmě z Městečka. Vítězné družstvo „No limit“ k nám zavítalo z Nespek, takže skoro místní a i přes drobné zaváhání v hasičském dvojboji (spadli z voru do vody) se jim podařilo zvítězit. Kromě zlatých medailí (Fidorka na provázku) získali putovní pohár, který můžou příští rok předat svým nástupcům, pokud by se jim nepodařilo první místo obhájit.

Bylo to nádherné klání za nádherného počasí. Nasazení borců bylo opravdu olympijské, i podpora od obecenstva byla značná, což se projevilo především na spotřebě piva.

Bezpečnost našich soutěžících zajišťovali nespečtí hasiči, kteří nám zároveň představili jejich nový přírůstek – nafukovací motorový člun. Po skončení zápolení proběhly za velkého zájmu především dětských diváků předváděcí jízdy po řece.

Poté už následoval koncert zdejší kapeli SUPer, z jejichž širokého repertoáru si vybrali opravdu všichni. Některé hudba nadchla dokonce tak, že nezůstalo pouze u tance na zemi, ale tančilo se i na stolech. Hrálo se, zpívalo a tančilo až do pozdních večerních hodin k čemuž zásadně dopomohl dobře zásobený gril a stánek s občerstvením.

Celá olympiáda byla náročná jak přípravou tak i financemi, proto děkujeme všem organizátorům za spoustu času, panu Kadeřábkovi za zapůjčení pódia pro kapelu, hospodskému Bartákovi za sud piva pro dobrou náladu  a všem, co nám něco přispěli.

Nezbývá než si přát, aby byl i další ročník a aby se také takto vydařil, včetně počasí a chuti obyvatel Městečka a Nespek se sejít.

Za Okrašlovací spolek Městečko všem přejeme hezké babí léto a budeme se na vás opět těšit při adventním setkání na náplavce.