Stavěli jsme boží muka a postavili křížek

Při úklidu stodoly jsem kdysi našel torzo křížku od cesty, bylo v hrozném stavu, nicméně z takové piety a toho, že schovám cokoli, tam zůstalo ležet dál. Po letech jsme se začali scházet se sousedy na náplavce v Městečku a nápad byl tu – něco nám na té náplavce schází, vztyčíme křížek.

Při výletu turistického spolku Městečko byl objeven kamenný podstavec křížku, tzv. špalek na tajném místě skládky obrubníků, náhrobků a jiných kamenných cenností jedné nejmenované vesnice, se kterou se nepovedlo domluvit získání špalku. Při dalším výletu turistického spolku Městečko přišli v Petrovicích o špalek. Nutno říci, že špalek nebyl zrovna ve stavu aby vyhrál na výstavě piedestalů.  Když už jsme ho v Městečku opracovávali, šli kolem Preislerovi na procházku. My se vší naší skromností jsme se pochlubili, že budeme stavět boží muka na náplavce, načež paní profesorka pravila, že počin je to hezký, ale že stavíme křížek. Boží muka mají zpravidla stříšku a vyobrazení, zatímco my máme prostý křížek.

Nicméně ani tato změna názvu projektu neměla vliv na naše nadšení a odhodlání dílo dokončit. Špalek jsme doopracovali (prohloubili díru pro křížek) a přišla fáze vybetonování základů. Zde musíme poděkovat za sponzorský dar Uhrovým z Městečka, kteří dodali 3 pytle suché cementové směsi.

Základy byly vyhloubeny jednoho sobotního deštivého odpoledne a následně zality betonem (díky počasí nebylo třeba základy kropit pro lepší zrání betonu).

Další víkend došlo k usazení špalku, kdy opět přichází na řadu poděkování sponzorům, konkrétně Městečko Development za zapůjčení těžké zemní techniky bagru k usazení špalku na nachystaný základ. (Zde bych podotknul, že díky informačnímu šumu byl na tom majitel Městečka Development stejně jako petrovičtí se špalkem :-))

Špalek byl tedy usazen a opět se týden čekalo na vytvrdnutí hmoty pod špalkem. Pak přišla fáze nejhezčí, na kterou jsme čekali nejradši, již nešlo o tak těžkou práci fyzickou jako spíše intelektuální – vztyčení samotného křížku a usazení do roviny, což se u špalku až tolik nepovedlo.

Zde opět poděkování sponzorům, jmenovitě panu Vostřákovi za zapůjčení stavební fixovací konstrukce použité k usazení křížku před vlepením do špalku (viz.foto). Usazení byla složitá věc, která si po zdárném dokončení zasloužila přípitek „Bohemkou“ a následovalo další čekání na vytvrdnutí lepidla.

Pak fáze poslední a nejhezčí, připomínající zdobení vánočního stromečku. Nazdobení křížku. Citlivě jsme přimontovali vše, co má na křížku být. Šrouby pečlivě zabezpečili proti odcizení předmětů, což se poté ukázalo jako nepraktické. Kolem hotového křížku šel na procházku známý „křížkolog“ Dr.Maršík z Poříčí a vysvětlil nám, že onen nápis INRI máme umístěn špatně, má být totiž nad hlavou Krista jako odkaz na pomyslnou židovskou korunu. Díky kvalitní kotevní technice už budeme mít navždy křížek s chybou, ale jak bychom mohli stylově pravit : „Nechť hodí kamenem kdož je bez chyby!“

Poté už jen úklid okolí, osázení okrasnou travou,  za což opět děkujeme Uhrovým z Městečka. Následným zaléváním byl pověřen až do té doby z povzdálí vše sledující  nejmenovaný důchodce bydlící nad křížkem, který ovšem nadšení z nové funkce nikterak nedával najevo, ale zapůjčí nám konev.

A teď už jen čekání na dobu postcovidovou, kdy bude moci být křížek slavnostně odhalen a požehnán panem farářem.

Ona stavba křížku byla vlastně vděčnou zábavou v době covidové a špatném počasí, kdy nás donutila opustit komfort obýváku a vyjít ven uvědomit si jak si máme vážit let minulých ve všem jednodušších včetně toho počasí. Takže onen křížek vlastně plnil svoje poslání už stavbou samotnou.

Velké poděkování za spolupráci všem zúčastněným: Turistický klub Městečko, Okrašlovací spolek Městečko, Salón Městečko a v neposlední řadě Davidu Vostřákovi, který se aktivně účastnil budování od začátku až do konce. Děkujeme také všem obyvatelům Městečka a všem lidem, i těm co nepomohli, tak alespoň za to, že křížek nezničí tak jak ho to potkalo již jednou než se dostal do naší stodoly. Třeba už by napodruhé neměl tolik štěstí, aby se dostal do tak vybrané společnosti jako je Městečko.