Obecní kadibudka

Poslední dobou se v Městečku často scházíme. Jak se ukázalo, není problém s občerstvením –  toho my sousedé přineseme v míře hojné. Problém ale nestává, když projde naším zažívacím traktem. Vzhledem k tomu, že si potom každý potřebuje odskočit, je náš problém jasný – potřebujeme záchod.

A tu přišla myšlenka, že po vzoru našich předků (konkrétně našeho dědy), kteří uspořádali dobročinný bazar a z jeho výtěžku se postavila v Městečku hasičárna, tak i my přistoupíme k projektu stavby takto potřebné veřejné budovy.

Návrhů padalo hodně. Některé se musely opustit z důvodu legislativní náročnosti, nepraktičnosti, estetické či praktické nedokonalosti, až nakonec padla volba na klasiku – výrobek z produkce  „podvlkonické továrny na kadibudky“. Tato posloužila jako důstojný základ naší představy a je  vhodná k následnému dodělání a vylepšení.

Krátce po dovezení byla kadibudka pod taktovkou Okrašlovacího spolku Městečko opatřena nátěrem, držákem toaletního papíru a POZOR  – byla elektrifikována panem Vostřákem, takže i za tmy lze použít čistě a bezpečně. Následný první zkušební provoz při požehnání křížku na náplavce ukázal nutnost doplnění koleček pro snadnější transport .

No a až potkáte po Benešovské fičet kadibudku, vězte, že Okrašlovací spolek Městečko něco někde chystá. Po několika akcích už nebudete muset být zkušeným indiánským stopařem či loveckým psem,  abyste chytli stopu a našli cíl budky a tím i začátek nějaké další hodnotné sešlosti.

Přejme si tedy, ať má kadibudka lepší osud než opuštěná smutná hasičárna a na rozdíl od ní, ať aktivně a často slouží svému účelu, byť jde o stavbu mnohem skromnější.

S přáním Okrašlovací spolek Městečko