Kaplička na Borové Lhotě 2010

Je podzim roku 2010 a na Borové Lhotě jsme se sešli znovu. Tentokrát při svěcení zvonku, který bude ohlašovat, že tady, na Borové Lhotě, je právě poledne, či že den se chýlí ke konci a nad krajinou se ozývá večerní klekání. Ještě ne, dnes se sešli mnozí ze širokého okolí, aby byli přítomni slavnosti svěcení zvonku, který posvětil P. Porochnavec, bývalý administrátor farnosti Poříčí nad Sázavou. Byli tu mnozí, samozřejmě BorovoLhotští, Městečáci, my, náplavové a lufťáci, Městský úřad Pyšely, zastoupený panem starostou a další a další. Před svěcením zahráli na úvod myslivci na lesní rohy a pak už proběhnul vlastí obřad. Po něm pak jsme ochutnávali všeliké dobroty které dodali místní obyvatelé, pivo teklo ze dvou píp a bylo krásně, po těle, po duši a v neposlední řadě i pod oblohou, kterou nám patron kapličky, sv. Prokop, vyleštil krásně do modra. Byla to mimořádně krásná podzimní sobota, na kterou budeme všichni dlouho vzpomínat.